0 439 2020/05/17
پروژه ÖNAYLAR YEŞİM HANIM

پروژه ÖNAYLAR YEŞİM HANIM

پروژه ÖNAYLAR YEŞİM HANIM، امکانات زندگی سطح بالایی و مدرن را برای پذیرایی از ساکنان آن فراهم می کند و دقیقاً مقابل مراکز خرید واقع شده است. این پروژه توسط شرکت ساختمانی اونایلار ساخته شد و تمامی واحد های آن به خریداران واگذار گردید.

فروش رفته

 

عکس های پروژه

دیگر پروژه های آماده